درباره مدیر و مهم‌ترین فعالیت‌های اخیر

 

dandane.ir

پایگاه خبری الکترونیک دندانه: عضو تحریریه، دبیر صفحات دندانه در شبکه‌های اجتماعی

 

negin.online

ماهنامه نگین دندان‌پزشکی: عضو تحریریه، طراح و توسعه دهنده و پشتیبانی فنی وب سایت نگین آنلاین

از قلم من

معصومه مسافرین | طراح و توسعه دهنده وب